Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Pola nadziei

  • przez

Jednym z ważniejszych celów wychowania przedszkolnego jest rozbudzanie i uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych. Dlatego też, każdego roku bierzemy udział w akcjach propagujących niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy szczególnie tego potrzebują.

Od 2015 roku nasze przedszkole wspiera Hospicjum Onkologiczne św.Krzysztofa, które uczestniczy w kampanii „ Pola Nadziei” mającej na celu nie tylko pozyskanie funduszy pieniężnych, ale również uwrażliwianie dzieci  na potrzeby osób cierpiących, a także szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Symbolem programu są żonkile. Pierwszym etapem naszej wspólnej akcji jest posadzenie cebulek do ziemi. Drugim etapem jest pielęgnacja przez dzieci posadzonych cebul, aby móc wraz z wiosną przystąpić do ostatniego etapu – sprzedaży kwiatów, z których dochód zostanie przekazany na rzecz hospicjum św. Krzysztofa.

Skip to content