Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Opłaty za przedszkole

Zasady wnoszenia opłat

Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w całym czasie jego pracy
 • Treść uchwały UCHWAŁA NR XLIX12052017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Za dwa posiłki śniadanie i obiad pobiera się opłatę w wysokości 80% stawki dziennej, a za obiad i podwieczorek 70% stawki dziennej, a za obiad 50%.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą pełną opłatę za wyżywienie dziecka wg stawki dziennej ustalonej w oparciu o aktualne ceny produktów spożywczych i obowiązujących norm żywieniowych.
 • Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można
zgłosić:
– portal INSO,
– telefonicznie (22 259 41 15) w godzinach 8.00 – 9.00. (Zarządzenie NR 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r.)

 • Opłaty: za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do dnia 15-go każdego miesiąca.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z pomocy opieki społecznej, która pokrywa koszty żywienia dziecka w Przedszkolu.
 • Informacja o wyznaczonych terminach pobierania opłat wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.

Odpłatność za żywienie

 Prosimy o terminowe wpłaty. Jednocześnie przypominamy, że Rodzice obowiązani są wnosić opłaty w ustalonych terminach, bez względu na ewentualną, dłuższą nieobecność dziecka.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

 • 12,00 zł
 • Śniadanie i obiad: 9,60 zł
 • Obiad i podwieczorek: 8,40  zł
 • Obiad 6,00  zł

Forma regulowania opłaty za żywienie

 • 1. Wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy – opłata za żywienie:

69103015080000000550327066

Ogłoszenia

Wydarzenia przedszkolne:
 • 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • 5 kwietnia Warsztaty Labolo
 • 17 kwietnia Teatrzyk Złoty Dukat „Sprzątnie lasu”
 • 22 kwietnia  Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi /Godzina Dla Ziemi
 • 25 kwietnia Koncert muzyczny „Lachowskie granie” – tańce i pieśni z Nowosądecczyzny
 • 30 kwietnia Apel patriotyczny z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja
 • Kwiecień Akcja Charytatywna „Pola Nadziei”
 • Kwiecień/ Maj W świecie Janusza Korczaka – wystawa plastyczna
Skip to content