Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Ważne telefony dla rodziców

 

 • Dane kontaktowe do przedszkola :


  Przedszkole nr 366,ul. Hawajska 7
  02-776 Warszawa
  tel./fax: (22) 259 41 15
  e-mail: p366@eduwarszawa.pl
 • Zgłaszanie nieobecności: e-mai 


 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Czym się zajmują ??

„Zajmujemy się ochroną małych dzieci (do 6 r.ż.) przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców, a także promocję dobrego rodzicielstwa.  Oferujemy rodzicom bezpłatne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz warsztaty i spotkania edukacyjne. 
Więcej informacji pod adresem :https://fdds.pl/

Centrum Dziecka i Rodziny ( wsparcie dla dzieci i dorosłych)
adres: ul. Walecznych 59
03-926 Warszaw
telefon: (22) 616 16 69
mail: cdir@fdds.pl

 • Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik stoi na straży praw dziecka oraz  podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości

 Kontakt do Rzecznika Praw Dziecka:
 Biuro mieści się przy ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa  jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.
Telefon: (22) 583 66 00
Więcej informacji można uzyskać  pod adresem https://brpd.gov.pl/

 • Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Strona internetowa http://www.niebieskalinia.info

Kontakt:

Infolinia 800 12 00 02

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
tel. do sekretariatu (22) 666 10 36
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

serkretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

 

 

Skip to content