Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z LOGOPEDĄ

  • przez

Ćwiczenia stricte artykulacyjne tzn. wywoływanie głoski powinny być realizowane przez specjalistę – logopedę podczas zajęć w przedszkolu lub w poradni. Wasze – a więc rodziców i opiekunów- ogromne zadanie to utrwalanie wywołanego przez logopedę dźwięku. Ten etap pracy z waszym dzieckiem należy właśnie do Was, to Wy pod kierunkiem logopedy możecie usprawniać, uatrakcyjniać i skracać czas żmudnych ćwiczeń utrwalających prawidłową artykulację.

Głównym celem Waszych działań jest wykształcenie u dziecka starannej wymowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe na danym poziomie rozwoju dziecka. Co to oznacza? Np. z dzieckiem czteroletnim możemy ćwiczyć wszystkie głoski oprócz dźwięków: sz, ż, cz, dż, r, ponieważ aparat mowy czterolatka nie jest jeszcze w pełni przygotowany do artykulacji najtrudniejszych głosek. Nasza nadgorliwość może czasami zaszkodzić. Oznacza to, że próby ćwiczenia zbyt trudnego dla dziecka dźwięku, np. u czterolatka głoski [r] mogą doprowadzić do powstania dźwięku innego niż pożądany, „nieczystego”, brzmiącego inaczej niż powinien.

Na czym mają polegać ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek? Spróbujmy stworzyć dziecku wiele okazji do wymówienia ćwiczonego dźwięku. Mogą to być zabawy w powtarzanie głosek, sylab, wyrazów, nazywanie tego, co widzimy w otoczeniu lub na obrazkach. Zasada doboru materiału językowego do ćwiczeń jest prosta: od tego, co najłatwiejsze, do coraz trudniejszych połączeń ćwiczonej głoski z innymi dźwiękami mowy. Dlatego starajmy się gromadzić różne pomoce do ćwiczeń: obrazki, loteryjki, książeczki, gry itp. Dziecko powinno wiele razy wymówić ćwiczony dźwięk, aby z głoski artykułowanej początkowo z trudem – dzięki własnej i rodziców kontroli – ukształtował się nawyk wymawianiowy umożliwiający z czasem realizację ćwiczonego dźwięku bez udziału świadomości dziecka. Pamiętajmy, że fakt prawidłowego wymówienia ćwiczonej głoski z logopedą nie oznacza, że dziecko utrwaliło wymowę tego dźwięku we wszystkich swoich spontanicznych wypowiedziach. Etap – od wywołania głoski do zautomatyzowania się jej w codziennej rozmowie – trwa długo, od kilku do kilkunastu miesięcy.

Skip to content