Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

O nas

Przedszkole nr 366 to nowoczesna placówka oświatowa o różnorodnej ofercie programowej, zatrudniająca wysoko wykształconą i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, logopedę i psychologa, grono osób przyjaznych, które dbają o zdrowie, bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój i dobre samopoczucie każdego dziecka.

Praca dydaktyczno – wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r (Dz.U. 2017 poz. 356).

podstawa programowa 2017

Realizowane w przedszkolu zajęcia prowadzone są poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.

Wykorzystujemy nowatorskie metody pracy z dziećmi min.:
Harmonijnego wspierania rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Edukacji Matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Dobrego Startu
M. Bogdanowicz, Twórczej Ekspresji Ruchowej C. Orffa i R. Labana, Pedagogiki Zabawy Klanzy i Dramy
.

Przedszkole prowadzi działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w oparciu o program Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy.

Proponujemy dzieciom udział w: koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach pieszych i autokarowych.

Współpracujemy z lokalnymi Domami Kultury oraz Ośrodkiem Opieki Społecznej. Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej.

Od kilku lat nasze przedszkole uczestniczy i organizuje akcje charytatywne. Tradycją stały się takie akcje jak: Książeczka dla szpitala– dary dla dzieci przebywających w szpitalu , Góra grosza– dla rodzinnych domów dziecka,  Pola Nadziei – na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologicznego, Pomóżmy pomagać – na rzecz bezdomnych zwierząt z Przytuliska Ami, Azylu pod Psim Aniołem i Straży dla Zwierząt.

Baza i wyposażenie przedszkola

Nasze Przedszkole istnieje od 1983 roku. Uruchomione zostało, jako placówka ośmiooddziałowa, obecnie funkcjonuje w niej siedem oddziałów. Przedszkolem od 1 września 2022 r. kieruje Pani Dyrektor Izabela Wróblewska

W przedszkolu bawi się i uczy ponad 175 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i oddanego personelu pomocniczego.

Przedszkole mieści się w obszernym budynku, połączonym ze Szkołą Podstawową. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw, w której znajdują się nowoczesne, kolorowe meble, kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce do zajęć. Pozwalają one dzieciom eksperymentować, rozwijać zdolności oraz własne zainteresowania.

W budynku przedszkola znajduje się dziewięć sal dydaktycznych z łazienkami, sala gimnastyczno-rekreacyjna, gabinet logopedy i psychologa, szatnie oraz stołówka.

Nasze przedszkole otoczone jest zielenią, wokół budynku jest duży nowoczesny ogród. Dzieci mają na jego terenie do dyspozycji m.in. piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz sprzęt rekreacyjno sportowy umożliwiający i wspomagający rozwój psychofizyczny dziecka. Przedszkole usytuowane jest z dala od ruchliwych dróg.

Kadra Pedagogiczna

To nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, z dużym doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. To kreatywny, pełen ciepła, oddany swojej pracy zespół pedagogiczny zapewniający wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach, warsztatach i szkoleniach. Wykorzystujący zdobytą wiedzę w praktyce, wyzwalający potencjał twórczy wychowanków i doskonalący ich talenty. Stosujący aktywne i nowoczesne metody nauczania, które są bezcenne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kadra pedagogiczna systematycznie współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.

Pracownicy Administracji

To wykwalifikowane i doświadczone osoby. Zajmują się m.in. sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem i organizacją żywienia.

Pracownicy Obsługi

To osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi; dbają o ich bezpieczeństwo utrzymują w czystości nasze przedszkole, jak i teren wokół niego; pomagają nauczycielom w codziennej pracy z dziećmi.. Przygotowują smaczne i zdrowie posiłki.

Ogłoszenia

Wydarzenia przedszkolne:
  • 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
  • 5 kwietnia Warsztaty Labolo
  • 17 kwietnia Teatrzyk Złoty Dukat „Sprzątnie lasu”
  • 22 kwietnia  Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi /Godzina Dla Ziemi
  • 25 kwietnia Koncert muzyczny „Lachowskie granie” – tańce i pieśni z Nowosądecczyzny
  • 30 kwietnia Apel patriotyczny z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja
  • Kwiecień Akcja Charytatywna „Pola Nadziei”
  • Kwiecień/ Maj W świecie Janusza Korczaka – wystawa plastyczna
Skip to content