Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Oferta Edukacyjna

Zajęcia edukacyjne

Mamo, Tato czy wiesz, że każdy dzień w Naszym przedszkolu jest ciekawy.

Codziennie nauczycielki prowadzą zajęcia w nawiązaniu do Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Podejmowane działania cechuje integracja treści z różnych dziedzin; przenikają się one, uzupełniają.

Prowadzone aktywności obejmują edukację intelektualną (rozwój mowy, myślenia, matematykę), edukację muzyczną, plastyczną oraz zdrowotno – ruchową.

W ramach edukacji intelektualnej przedszkolaki zgłębiają wiedzę z wielu dziedzin. Wzbogacają swoje kompetencje językowe, słownictwo, rozwijają umiejętności wypowiadania się, komunikowania. Dzieci bawią się zdaniem, wyrazem, sylabą, głoską. Tworzą wiersze, opowiadania, bajki. Podczas licznych zabaw eksperymentują językiem. Ekspresja werbalna pozwala rozwijać wyobraźnię, pomysłowość, kreować postawę twórczą.

Stałe miejsce w pracy z wychowankami zajmują ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: ćwiczenia warg, języka, podniebienia, policzków, ćwiczenia oddechowe. Ich systematyczne prowadzenie doskonali umiejętność wyrazistego mówienia.

Realizując treści matematyczne nauczycielki organizują wiele sytuacji edukacyjnych, które m.in. rozwijają umiejętności klasyfikowania przedmiotów np. wg określonych cech (wielkości, koloru, kształtu, przeznaczenia), pozwalają rozwijać orientację przestrzenną, orientację w schemacie ciała. Doskonalą umiejętność liczenia, posługiwania się liczebnikami głównymi, porządkowymi. Pozwalają także prowadzić różnorodne działania na zbiorach itp.

Edukacja muzyczna obecna jest w naszych działaniach każdego dnia. Dzieci poznają wiele piosenek, zabaw ruchowych ze śpiewem. Obcują z różnymi rodzajami muzyki. Określają jej nastrój, dynamikę, tempo, wyodrębniają w śpiewie głos żeński, męski. Ważne miejsce w naszych działaniach zajmuje ruch kreatywny – twórczy, swobodny. Dzięki temu nasi podopieczni rozwijają świadomość własnego ciała, płynność ruchów zaś muzyka relaksacyjna pozwalała rozwijać umiejętność wyciszania, rozładowania negatywnych napięć.

W działaniach muzycznych nie zapominamy także o instrumentach. Dzieci poznają ich budowę, brzmienie, sposób grania na nich. Tworzą też własną muzykę.

Nasi podopieczni uczestniczą również w różnorodnych koncertach, teatrzykach organizowanych na terenie placówki podczas, których uczą się być widzem, uczą się zasad kulturalnego zachowania podczas odbioru dzieł literackich i teatralnych. Po obejrzeniu spektakli wypowiadają się na temat przedstawionych treści (słownie, plastycznie). Organizujemy także swobodne zabawy w teatr z wykorzystaniem przedszkolnego teatrzyku i różnorodnych rekwizytów. Wiele miejsca zajmuje praca z wykorzystaniem metod twórczych: dramy, pedagogiki zabawy dzięki, której przedszkolaki wzbogacają ekspresję słowną, sposoby komunikowania się, wyrażania siebie.

Nasi podopieczni przygotowują wiele przedstawień z okazji różnorodnych świąt, działają na rzecz innych. To co przygotują z nauczycielkami jest prezentowane w szerszym środowisku: m.in.. uczniom Szkoły Podstawowej nr 310, podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie i Wilanowie oraz podopiecznym Centrum Alzheimera w Warszawie. Nie można zapomnieć także o ważnych treściach patriotycznych, o narodowych tradycjach, o kształtowaniu odpowiedniej postawy u małego człowieka. To także obecne jest w działaniach nauczyciela.

Edukacja plastyczna to m.in. działania z wykorzystaniem różnorodnych technik (rysowanie – kredką świecową, pastelą, węglem, malowanie farbami, z użyciem różnorodnych przyrządów – rąk, pędzli, lepienie z plasteliny, masy solnej, wydzieranie, stemplowanie z wykorzystaniem gotowych stempli, ołówka, origami), z różnorodnego tworzywa ( materiału przyrodniczego, patyków, wełny, waty, folii, gazety). Podejmowane przez nauczycieli działania poszerzają doświadczenia plastyczne dzieci, pozwalają poznawać właściwości różnorodnych materiałów.

Podczas wykonywania prac nasi podopieczni doskonalą małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową rozwijają wyobraźnię, wrażliwość kolorystyczną. Działania, w których uczestniczą przedszkolaki wyposażają je także w umiejętności potrzebne na dalszym etapie edukacji.

Dzieci uczestniczą również w warsztatach lepienia z gliny podczas, których poznają właściwości tego materiału.

Wiele miejsca w pracy nauczycieli z podopiecznymi zajmuje edukacja zdrowotno- ruchowa. Systematycznie prowadzone działania pozwalają kształtować u dzieci czynną postawę wobec własnego zdrowia.

Różnorodna aktywność fizyczna (również z wykorzystanie metod twórczych W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa) pozwala nie tylko rozwijać sprawność ruchową, nie tylko lepiej poznawać swoje ciało, swoje możliwości, ale także wpływa na rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem czy też w zespole.

Każdego dnia nauczyciele podejmują tematykę związaną z zasadami zdrowego żywienia wykorzystując do tego nasze codzienne zdrowe menu, rozmowy połączone z działaniem, zabawy dydaktyczne, literaturę, odgrywając scenki dramowe. Wszystko to wpływa na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dbając o wzbogacanie oddziaływań w tym zakresie przedszkole przystępuje do wielu programów edukacyjnych podejmujących tę tematykę. W codziennych działaniach nauczycieli z dziećmi wiele miejsca zajmuje kształtowanie postaw proekologicznych m.in. utrwalanie nawyków dbania o środowisko, o rośliny i zwierzęta.

Nie możemy także pominąć kwestii bezpieczeństwa tak ważnej w codziennej pracy z dziećmi a wiążącej się z uświadamianiem wychowankom możliwości różnorodnych zagrożeń, i umiejętności odpowiedniego do sytuacji zachowania się.

Mamo, Tato tak więc dzięki codziennej pracy naszych nauczycieli rozwijamy się, przeżywamy, doświadczamy, działamy twórczo a co najważniejsze poznajemy siebie i innych, uczymy się bycia w grupie społecznej, uczymy się komunikowania z drugim człowiekiem, rozumienia go, szanowania, odpowiedniego reagowania zarówno na porażkę jak i na sukces. Budujemy swoją pozytywną samoocenę. Wszystko to składa się na sferę emocjonalną. Jeśli tu odniesiemy sukces to działania w innych sferach zapewnią nam także powodzenie. A w przyszłości zapewni nam to sukces w zakresie tzw. umiejętności kluczowych tak cenionych i niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Mamo, Tato „wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć , marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…” Robert Fulghum.

Ogłoszenia

Wydarzenia przedszkolne:
  • 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
  • 5 kwietnia Warsztaty Labolo
  • 17 kwietnia Teatrzyk Złoty Dukat „Sprzątnie lasu”
  • 22 kwietnia  Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi /Godzina Dla Ziemi
  • 25 kwietnia Koncert muzyczny „Lachowskie granie” – tańce i pieśni z Nowosądecczyzny
  • 30 kwietnia Apel patriotyczny z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja
  • Kwiecień Akcja Charytatywna „Pola Nadziei”
  • Kwiecień/ Maj W świecie Janusza Korczaka – wystawa plastyczna
Skip to content