Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Sportowe przedszkole

 • przez

Od roku 2012 w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Sportowe przedszkole – program dla dzieci 5 i  6 -letnich” rozwijający sprawność ruchową dzieci. Projekt ten jest realizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy.

Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Dzięki aktywności fizycznej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ruch wpływa stymulująco na rozwój dziecka. Więcej – jest jednym ze wskaźników rozwoju i zdrowia.

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność fizyczna przyczynia się w znacznym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, środowiskowych umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycje dziecka w grupie rówieśniczej.

Aktywność fizyczna w przedszkolu stanowi ważny element:

 • Prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów, narządów,
 • Rozwijania funkcji i wydolności organizmu,
 • Tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała,
 • Przystosowania do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym,
 • Zapobiegania chorobom,
 • Rozwoju psychicznego i społecznego,
 • Terapii wielu zaburzeń i chorób.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas lekcji realizowanej na podstawie projektu „Sportowe Przedszkole”:

 • Zasada wszechstronności – polega na tym, że w lekcjach wychowania fizycznego opartych o zabawy i gry ruchowe, w równym uwzględniane są zagadnienia natury wychowawczej, zdrowotnej, sprawnościowej.
 • Zasada prawidłowego natężenia – czyli stopniowanie wysiłku jest realizowana poprzez odpowiedni dobór zabaw i gier ruchowych do poszczególnych punktów toku. Natężenie krzywej wysiłku fizycznego stopniowo bez większych skoków wzrasta w lekcji do pewnego poziomu, a następnie łagodnie spada.
 • Zasada zmienności pracy mięśniowej – podczas lekcji ćwiczy się różne partie ciała.
Skip to content