Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

„Varsavianistyczna szkoła”

  • przez

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Nasze przedszkole trzykrotnie ubiegało się o ten zaszczytny tytuł. Otrzymaliśmy certyfikaty, które pozwalały na posługiwanie się nimi w latach 2014-2017. Trzeci certyfikat otrzymany w czerwcu 2017 r. pozwala na bezterminowe posługiwanie się tytułem „Varsavianistyczna Szkoła.”

Skip to content