Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Ekokulturalne przedszkole

  • przez

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole bierze udział w projekcie Bliżej Przedszkola „Ekokulturalne Przedszkole”. Składa się on z trzech działów: Ekoplastyka, Ekoprzestrzeń i Ekokultura, w których dzieci mogą zaprezentować nabyte umiejętności i wiedzę.

Główne cele projektu:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste; 
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Link do projektu znajduje się poniżej: blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole

Skip to content